נטילת תוספי מזון הכוללים חומצות אומגה 3 ואומגה 6 עשויה להביא לשיפור בהתנהגות וביכולת פיתוח כישורי השפה בקרב ילדים – אלו מסקנותיו של מחקר בריטי שהקיף 65 ילדים.
הילדים שהשתתפו במחקר סבלו מבעיות התנהגותיות ומפיגור בתחום התפתחות כישורי השפה. הם קיבלו, במסגרת המחקר, תוספי מזון שהורכבו מתערובת של אומגה-3 משמן דגים ואומגה-6 משמן נר-הלילה (evening primrose) .

במהלך תקופת המחקר (חמישה חודשים), התקדמו הילדים שנטלו את התוספים בקצב שווה ערך לשבעה חודשים בתחום יכולות הבנת השפה ושווה ערך להתפתחות של תשעה חודשים בתחום יכולות ההבעה. הילדים שהיו בקבוצת הבקרה התקדמו בתקופה זו בקצב נורמאלי (שווה ערך לחמישה חודשים).
בנוסף, הובחן בקבוצת המחקר בשינוי חיובי מבחינה התנהגותית, שהשפיע לטובה גם על יחסי הילדים עם הוריהם – בתחילת המחקר דרגו כמעט מחצית מההורים את התנהגות ילדיהם כ"גרועה" לעומת רק 4% שעשו כן בסופו.

http://www.foodnavigator-usa.com/news/printNewsBis.asp?id=64481