תמצית טיפוס

מאוזן 
לוקח אחראיות למעשיו.
מכיר בשגיאותיו ואינו דש בהן.
דבק במטרה, נוהג בצניעות.
הוא מבין כי קיימת אפשרות שבכל עשייה תתרחש טעות ולכן הוא יכול להתייחס לשגיאותיו וטעויותיו בפרופורציה הנכונה מבלי להיכנס למתח מיותר.

לא מאוזן
גינוי ותוכחה עצמיים.
רגשי אשם על ארועים ומעשים.
טיפוס PINE אינו מרוצה ממעשיו ומהישגיו.
עסוק בהאשמות עצמיות לגבי דרך פעולתו, יש לו נטייה להאשים את עצמו בשגיאות של אחרים ומתוך ראייה פנימית מעוותת לוקח אחראיות על מעשיהם של אחרים.
כאשר אינו מצליח להגיע למטרה שהציב לעצמו הוא מרגיש מדוכא ואינו סולח לעצמו.
דורש מעצמו יותר מאשר מאחרים, בזמן מחלה הוא מרגיש שהוא מטריח את הסובבים ומרגיש אשם על "העוול" שהוא גורם למשפחתו, חש צורך להתנצל על עצם קיומו, תחושת האשם מתחברת במחשבתו עם עונש, במידה והעונש לא יגיע – הוא יעניש את עצמו באופן לא מודע.
יעביד את עצמו בפרך כדי ל"כפר על מעשיו".
התמצית טובה גם למזוכיסטים, נשים מוכות, אכלנים כפייתיים.