האנליזה כללה שתי קבוצות, 271 ילדים בגילאי 6 ומעלה ו296 ילדים מתחת לגיל 6. אסטמה נקבעה לפי דיווח ההורה המעיד על ממצאים רפואיים ואלרגיה למזון נקבעה על פי תבחיני עור ,IgE ותגובה קלינית לאחר צריכת מזונות מסוימים.

התוצאות הראו כי אלרגיה סימפטומטית למזון הייתה קשורה לאסטמה בשתי קבוצות הגיל, הקשר היה חזק במיוחד בילדים שסבלו מאלרגיה למספר מזונות או אלרגיה חמורה, בעיקר בקבוצת הגיל המבוגרת. ילדים עם אלרגיה למזון פיתחו אסטמה בגיל צעיר יותר ובשכיחות גבוהה יותר מילדים ללא אלרגיה למזון.

Clin Exp Allergy 2009 Feb;39(2):261-70

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19187334?ordina