תמצית טיפוס ומצב

מאוזן
מוכשר החלטי, חכם, מהיר מחשבה, בעל אינטואיציה גבוהה מהממוצע, עדין, רך, סימפתי, מבין, סבלני וסובלני.

לא מאוזן
מתח פנימי הגורם לעצבנות, חוסר סבלנות וחוסר סובלנות.
טיפוס זה כועס בתגובה גם להפרעות ותקלות פעוטות.
הפעילות המחשבתית והמעשית מבוצעות במהירות רבה. התרחשויות שאינן עומדים בקצב שלו מביאים אותו לידי עצבנות.
הוא מדבר מהר, קשה לא לקבל קצב מוכתב. צריך לראות תוצאות מידיות.
אירועים שאינן עומדים בקצב שלו גורמים לו תסכול ומתח.
כמורה או מדריך הוא יסביר פעם אחת ויצפה שהשומעים יבינו אותו.
חסר סבלנות לניסיונות כושלים. היות והוא קולט מהר הוא נוטה לקטוע את דברי האחרים.
הוא יעדיף לבצע עבודה בעצמו ובלבד שלא להתעכב ולהסביר שוב.
בזמן מחלה קצב ההחלמה לעולם אינו משביע את רצונו – קשה לא לשכב לנוח.
הוא מועד לתאונות בשל חוסר תשומת הלב הנובעת ממהירות מופרזת.

טיפוסי IMPATIENS לוקחים על עצמם הרבה, סובלים מעומס יתר כי הם סומכים על כושר הביצוע שלהם מחד ואינם מאצילים סמכויות מאידך.
אפשר להיעזר בתמצית זו בכל מצב שיש בו מתח, ולמצבים בהם סובלים מכאבים עוויתיים.