תמצית טיפוס

מאוזן
מנהיג ומורה חכם וסובלני, אדם בעל אישיות פתוחה ואופקים רחבים.
בטוח בעצמו, בעל יכולת שכלית רבה ושאיפות ברורות.
משתמש בכישוריו הרבים לתכנון ובצוע תכניות יצירתיות וטובות.
מעניק לסובבים אותו בטחון רב ללא צורך לשלוט בהם.

לא מאוזן
טיפוס VINE מנצל את כישוריו כדי לצבור כוח ולהשתלט על אחרים.
גאוותן, סמכותי, מפקד, חסר גמישות ואינו מוכן שיפקפקו בהחלטותיו.
דורש ביצוע ללא שהיות וציות מלא להוראותיו.
הוא משוכנע שהוא יודע הכל טוב יותר מאחרים ורצונו חייב להתבצע ככתבו וכלשונו.
מנהיג סדר ומשמעת במקום עבודתו ובביתו, דיקטטור לפעמים עד כדי חסר רחמים ואכזריות, נהנה מכוח ושררה.

טיפוס VINE מתווכח מעט מאוד.
אם נוצר ויכוח הוא תמיד "בלתי נעים", ישתמש במשפטים חד משמעיים, קצובים ומכתיבים.
אם מולו מתייצב אדם חזק ממנו הוא מיד ינתק מגע.