תמצית טיפוס ומצב

מאוזן
אנשים אשר אף בהיותם נתונים במצב בלתי נסבל, עינוי נפשי או פיזי – יכולים לשמור על שלמות נפשם ושפיות דעתם. יכולת להישאר רגוע ומאוזן במצבים קשים.

לא מאוזן
פחד מאיבוד שפיות. מצב הגובל בהתמוטטות עצבים.
תחושת אובדן השליטה העצמית, עד כדי ביצוע דברים נוראיים (התאבדות, רצח וכד').
במצב דרסטי סובל טיפוס CHERRY PLUM מתעתועי דמיון, הזיות או סף שיגעון. במצב הקשה ביותר גובלים בחוסר שפיות.

התמצית מתאימה לכל התנהגות לא הגיונית או כאשר ההיגיון של היחיד אינו תואם סטנדרטים המקובלים בסביבתו.
מצבים אלה הם תוצאה של סבל ממושך נפשי או פיזי, לילדים: התנהגות חריגה ו/או הקשורה בחוסר שליטה עצמית (הטחת הראש בקיר או בריצפה).
התמצית מומלצת לחוסר שליטה על המעשים ולחריגה גסה מכללי ההיגיון החברתי.

לצורך חזרה לקרקע ולשליטה עצמית תינתן תמצית CHERRY PLUM בשילוב עם CLEMATIS .