חולים עם כאבי ראש מסוג tension סובלים מאפיזודות של כאב לוחץ, לרוב דו צדדי, קל או בינוני.
אצל רוב האנשים כאבי הראש אינם שכיחים וניתן לטפל בהם באמצעות תרופות פשוטות נגד כאבי ראש, אולם אצל חלק מהאנשים כאבים אלו נמשכים מספר ימים כל חודש או אף בתדירות יומיומית.
השימוש בדיקור לכאבי הראש נפוץ במדינות רבות. במאמר זה נסקרו 11 מאמרים ובהם 2317 משתתפים לבדיקת היעילות של טיפולי הדיקור במניעת כאבי הראש. בשני מחקרים נמצא כי הטיפול בדיקור יעיל באופן משמעותי לעומת קבוצת הביקורת.

מסקנת החוקרים הייתה כי כעת יש מספיק נתונים להאריך במדויק את השפעת הדיקור שנמצא יעל באופן משמעותי כטיפול לא פרמקולוגי בכאבי הראש הכרוניים ומניעתם.

Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 1, 2009

קישור למחקר