תמצית טיפוס ומצב

מאוזן 
אדם המכיר בערך עצמו ומודע ליכולתו לתרום, בעת הצורך יעזור לאחרים וישרתם, יעשה זאת באופן מכובד, מבלי להמעיט בערך עצמו ומבלי לוותר על ייחודיותו.
הוא יודע מתי וכמה לתת, בעל דעה עצמאית, לא יושפע מדעתם של אחרים כאשר הוא יודע שדרכו נכונה וצודקת.

לא מאוזן 
חסר "עמוד שדרה", חסר רצון עצמאי, אישיות לא מגובשת, ביישן, נחבא אל הכלים, מושפע בקלות, אינו מסוגל לעמוד על דעתו, אינו יכול לומר "לא".
מעמיד עצמו לשירותם של אחרים, רוצה לעזור ולהשביע את רצונם, מתאמץ לשאת חן בעיני אחרים, טיפוס CENTAURY נדבק לאנשים דומיננטיים בעלי אישיות חזקה, המנצלים אותו, הוא סבור בטעות כי תפקידו בחיים להיות מנוצל, אנשים רואים אותו כ"טוב לב", הוא יתנדב לעשות את חלקם של אחרים בעבודה ויקדיש את עצמו לתועלת הזולת.
הוא חסר משימות אישיות וחסר הגשמה, אין לו קו משלו ו/או דעה עצמאית.
נראה תמיד עייף (בשל המאמץ הבלתי פוסק לשרת ולשאת חן) ומתנצל ללא הרף "סליחה שאני קיים".

התמצית מחזקת מאוד הן מבחינה נפשית והן מבחינה פיזית.
טובה להחלמה אחרי מחלה ממושכת, מצוינת למזוכיסטים.