המלצות הועדה העולמית לחקר הסרטן מתומצתים בדו"ח הכולל פירוט האפשרויות השונות למניעת סרטן שכל אדם יכול ליישמם בחיי היומיום.
מדענים מעריכים כי כשליש ממקרי הסרטן ניתנים למניעה אם אנשים יעקבו אחרי המלצות הועדה.

http://www.wcrf-uk.org/research/cp_policy_report.php