במאמר, שנערך בשיטת המטה-אנליזה נכללו 7 מחקרים הכוללים 1366 נשים אשר השוו טיפול בדיקור הניתן בתוך יום מהחזרת העוברים עם דיקור מדומה או העדר טיפול משלים בהריונות בעלי תוצאות של לפחות היריון קליני אחד או לידת חי. שילוב דיקור עם תהליך החזרת העוברים הראה שיפור משמעותי בשיעורי ההריונות הקליניים, הריונות מתמשכים ולידות חי.

ניתוח תוצאות של תת קבוצה בת 3 מחקרים בלבד, בעלי השיעורים הגבוהים ביותר של לידות חי, הראה יתרון קטן יותר ולא-משמעותי של הדיקור. העדויות הקיימות כיום מציעות כי טיפול בדיקור כהשלמה להחזרת עוברים משפר את שיעור ההריונות ולידות החי בקרב נשים העוברות הפריה חוץ גופית.

BMJ, doi:10.1136/bmj.39471.430451.BE

http://www.bmj.com/cgi/content/abstract/bmj.39471