במאמר זה מדווחים הולינגסוורת' ושות' על השפעות הצריכה האימהית של תורמי-מתיל על הסיכון למחלה אלרגית של דרכי האויר בצאצאי עכברים ומראים כי השפעות אלו מערבות בקרה אפי-גנטית. תוספת של תורמי-מתיל לתזונה האימהית נמצאה קשורה בדלקת חמורה יותר של דרכי האויר ובעלייה בייצור IgE. נמצאו הבדלים ממוקמים במתילציית הדנ"א (DNA) וירידה בפעילות התעתוק. אם יאושרו ממצאים אלו תהיה זו תחילתה של תפיסה חדשה בנוגע להתפתחות של אסתמה.

J Clin Invest. 2008 Oct;118(10):3462-9

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18802486?dopt=A