מחקר זה נמשך 10 שנים והשתתפו בו 14,641 גברים בגילאי 50 ומעלה.
הגברים בקבוצת הניסוי קיבלו תוספת יומית של ויטמין C וכל יומיים תוספת של ויטמין E.
במשך זמן מעקב ממוצע של 8 שנים אירעו 1245 ארועים קרדיוווסקולריים מג'וריים. בהשוואה לקבוצת הפלצבו, לא היתה כל השפעה לויטמין E או C על היארעות ארוע קרדיוווסקולרי מג'ורי, אוטם לבבי, שבץ מוחי, או תמותה קרדיוווסקולרית, כמו כן לא היו לויטמינים השפעה משמעותית על כלל התמותה. נמצא כי תוספת ויטמין E קשורה בעליה בסיכון לשבץ דימומי. ממצאים אלה אינם מספקים כל תמיכה בשימוש בתוספות ויטמינים אלו למניעת מחלות קרדיוווסקולריות בגברים בגיל העמידה ומעלה.

JAMA 2008 Nov 12;300(18):2123-33. Epub 2008 Nov 9

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18997197?dopt=A