תמצית טיפוס

מאוזן
היכולת להתקדם מהעבר להווה ולעתיד, לשמר את השיעור מניסיון העבר ולאפשר לחוויה עצמה לקרות.
הקשר אל העבר חיובי והחיים ממוקדים בהווה.

לא מאוזן
העבר גובר על ההווה. יש זיכרונות, נוסטלגיה, געגועים למקום אחר.
טיפוסי HONEYSUCKLE חיים בזיכרונותיהם הטובים או הרעים ואינם מצליחים לתפקד בהווה.
קשה להם להתמודד עם שינויים וכשהם מדברים הם משתמשים הרבה בלשון עבר.

התמצית עוזרת להתגבר על העבר, על הצער.
מסייעת להשלים עם החלומות שלא הוגשמו, עם חרטות וזיכרונות וזאת כדי לאפשר ראיית הווה והתייחסות לעבר בממדים נכונים.

שימושים אפשריים:

  • התמצית מתאימה לאלה שעבר עליהם צער כבר מאוד: ניצולי שואה, הורים שכולים, מתאימה לתקופות אבל ארוכות ולמי שאין לו יכולת לקשור קשר חדש אחרי אובדן קשר קודם.
  • טובה למצב של געגועים הביתה ממקום רחוק.
  • עולים חדשים שקשה להם להתנתק מעברם, אנשים שחוו כישלון ושחיים אותו ובתוכו.
  • התמצית טובה למצבי "דריכה במקום" ומאפשרת התקדמות לעבר העתיד.