קפאין, הסם הפסיכואקטיבי הנפוץ ביותר בשימוש, נצרך על ידי למעלה מ90% מאוכלוסיית ארה"ב באופן יומי, במחקר זה נבדקו גם השפעותיו על הזיכרון.
תנומת צהריים קצרה כבר הוכחה כמשפרת חלק מהיכולות השכליות ולכן כאן השוו החוקרים בין צריכת 200 מ"ג קפאין ,60-90 דק' שינה בצהריים ואינבו וההצלחה במבחני זיכרון שונים.
תנומת הצהריים שיפרה את יכולת ההיזכרות במילים ביחס לקפאין ואינבו ואילו הקפאין פגע ביכולת הלימוד המוטורית ביחס לאחרים.
גם הקפאין וגם השינה שיפרו את המבחנים התפיסתיים ביחס לאינבו. מכאן החוקרים הסיקו כי כדאי להגביל את השימוש בקפאין במשימות הדורשות מילוי מטלות ספציפיות ואילו במטלות יותר עקיפות סביר כי הקפאין לא יגרע מהתפקוד.

Behavioural Brain Research, 3 November 2008, Volume 193, Issue 1

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18554731