מחקר חדש מעריך כי למעלה מ-7 מיליון אמריקאים (מהם 1.6 בני נוער) נוטלים ללא צורך תרופות להפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD) וכי כ-75,000 בני נוער מגלים סימני התמכרות לתרופות אלה.

היקף השימוש בתרופות אלה בארה"ב נמצא במגמת עלייה בין השאר בגלל עלייה בפופולאריות שלהם בקרב צעירים המשתמשים בהם לשיפור יכולת הריכוז והלמידה שלהם.
מספר המרשמים בארה"ב לתרופות אלה הוכפל כל חמש שנים.
המחקר הסתמך על נתוני סקר ארצי שהקיף כ- 67000 משקי בית.

Feb 7 2006 Drug Alcohol Depend.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd