תמצית טיפוס

מאוזן
בעלי אידאלים גבוהים וברורים, אך בכל זאת כשהם משתכנעים שקיים משהו צודק, חכם או אמיתי יותר מדרך הראיה שלהם את הדברים, הם מוכנים להמיר את התאוריה שלהם ולנסות דבר חדש,
גמישים במחשבתם, בטוחים בדרכם ובמעשיהם ואנשים נוטים ללכת אחריהם.
הם בעלי שקט פנימי ואופקים רחבים.
פתוחים לרעיונות חדשים, מעמיקים, ומאמינים שהדבר הנכון יגיע תמיד ברגע הנכון.

לא מאוזן
קשים כמו סלע, אנשים שדעותיהם נוקשות ביותר, נוקשים כלפי עצמם, מדויקים בדרך חייהם ומגבילים עצמם באופן חמור.
הם נשלטים ע"י מחשבה או תיאוריה, שנחשבת בעיניהם כנשגבת.
הם מתעלמים מתענוגות החיים ובמקום להתרכז בחיים עצמם הם מתרכזים במטרה שלשמה הם מתענים.
אינם מתערבים בחיי אחרים כי הם מתעסקים בלהיות מושלמים בהתאם לאידאל אותו הם קבעו.
לא ייסלחו לעצמם אם יסטו מהדרך.

לשימוש במצבי נוקשות פיזית ונפשית.