תמצית טיפוס

מאוזן
אופטימיות ואמונה. הכרה באחראיות אישית, יכולת למידה מהניסיון ויכולת יישום.

לא מאוזן
המתלונן הכרוני. כעס ומרירות מופנים כלפי חוץ.
טיפוס WILLOW מאשים את כולם במצבו ומאמין שנבחר ע"י הגורל לסבול ולהיכשל.
לעולם לא יודה בשגיאה.

כטיפוס הוא "מפסידן מקצועי", מרחם על עצמו ללא הרף ומקנא במזלם הטוב של אחרים.
ייקח כל עזרה מוצעת כמובנת מאליה ולעולם לא ייתן דבר מעצמו בתמורה.
חסר חוש הומור, אינו מכיר תודה.
אינו מכיר באחריותו לנעשה ולא מבין שדרך חשיבתו השלילית היא גורם רב משקל למצב שבו הוא נמצא.