תמצית טיפוס

מאוזן
היכולת להישאר שקט ורגוע גם במצבי חירום בהם מעורבים אנשים אחרים.
היכולת לתמוך בהם במצב זה.

לא מאוזן 
חרדה גדולה לבריאותו ולשלומו של הזולת.
דאגת יתר ופחד לגבי ביטחונם של אחרים (בעיקר הקרובים לאדם).
לטיפוס RED CHESTNUT אירועים קטנים נראים כבעלי פוטנציאל למשהו מאיים ונורא ביותר.
אנשים במצב זה מקרינים דאגה וחרדה ומכניסים את סביבתם לאי שקט.

RED CHESTNUT הוא מצב אופייני ביותר לאמהות.
כטיפוס הוא "מזמין" אליו את הצרות, בגלל החשש התמידי שמשהו יקרה.