תמצית מצב

מאוזן
מצב בו המוח שקט והחוויה היא של שקט פנימי ורגיעה שאינם מושפעים מנסיבות חיצוניות.
זוהי היכולת לשלוט במחשבות, להפעילן באופן בונה על מנת להגיע לפתרונות יעילים.

לא מאוזן
מחשבות לא רצויות הסובבות בעקשנות במוח, חוסר יכולת לשלוט על המחשבות החוזרות על עצמן שוב ושוב.
האנשים הסובלים ממצב זה נוטים להתלונן שהם נשמעים לעצמם כמו תקליט.
המחשבות אינן מובילות למצב טוב יותר או פתרון, רק לווכחנות פנימית, בלבול ומתח.
התמצית טובה לנדודי שינה, היא משקיטה את המחשבות ומאפשרת רגיעה.

סימפטומים פיזיים: נדודי שינה.