במחקר זה נכללו 488,720 משתתפים בגילאי 50-71 אשר במהלך 8 שנות המעקב זוהו מתוכם 3,240 ו-1,482 חולי סרטן המעי הגס, גברים ונשים בהתאמה.
נמצא כי ביצוע פעילות גופנית חמש פעמים בשבוע או יותר בהשוואה להעדר פעילות גופנית קשור בירידה בסיכון ללקות בסרטן המעי הגס בגברים, וייתכן קשור לירידה בסיכון בנשים

(רווח סמך 0.7-1.04). כמו כן נמצאה ירידה בסיכון לסרטן הרקטום בגברים פעילים גופנית. נמצא קשר חיובי בגברים בין משך הזמן בו מתבצעות פעילויות ישובות (כגון צפייה בטלויזיה) לבין עליה בסיכון לסרטן המעי הגס. קשרים דומים אך מובהקים פחות נמצאו בנשים.

Cancer Causes Control 2008 Nov;19(9):939-53

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18437512?ordina