תמצית טיפוס ומצב

מאוזן
אדם העומד בניסיונות וקשיים תוך גישה חיובית, אומץ והומור.

לא מאוזן
פחד ממקור ידוע וממצבים כמו: חושך, כלבים, זיקנה, פחד במה, הופעה בציבור, מקומות סגורים, חיות, חרקים וכדומה.
טיפוס MIMULUS הוא חיוור עם עיגולים שחורים מסביב לעיניים, ביישן, שקט ורגיש, מסמיק בקלות.
הוא לא יחלק את רגשותיו עם אחרים מהפחד שיבוזו לו וילעגו לו.