צריכה במאמר זה ביצעו החוקרים מחקר כפול-כסיות, מבוקר פלצבו, אקראי, ובו קיבלו נשים הרות מזון המכיל DHA או פלצבו החל מהשבוע 24 להריונן ועד הלידה.
קבוצת הניסוי כללה 14 נשים אשר צרכו 300 מ"ג DHA ליום ובממוצע 5 מנות לשבוע, מול קבוצת הביקורת אשר כללה 15 נשים. היילודים נבדקו בגיל 9 חודשים באמצעות מבחן האינטילגנציה ע"ש פאגאן לגיל הרך ומבחן התכנון לגיל הרך. הציונים ניתנו על סמך ציון מצטבר בתום חמש נסיונות.

התוצאות הראו כי לצריכת DHA השפעות משמעותיות על התפקוד בפתרון בעיות, אך לא נראו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות במבחן האינטיליגנציה.

Am J Clin Nutr.2007; 85: 1572-1577

http://www.ajcn.org/cgi/content/abstract/85/6/1572