צריכה גבוהה של אלכוהול גורמת להופעת יתר לחץ דם. במאמר זה, ממחקר הבריאות של אוניברסיטת הרווארד, נבדקה השפעת צריכת אלכוהול קלה-בינונית על לחץ הדם בקרב גברים ונשים.
28,848 נשים ו-13,455 גברים ללא לחץ דם, מחלות לב וסרטן השתתפו במעקב של 10-20 שנה.
אורך החיים וצריכת האלכוהול נבדקו בעזרת שאלונים. מסקנות המחקר הראו כי צריכת אלכוהול מתונה בקרב נשים הפחיתו את שיעור הנשים שפיתחו יתר לחץ דם, לא נמצא קשר דומה בקרב גברים. צריכת אלכוהול מעל 4 כוסות ליום בנשים וכוס ביום לגברים השפיעה באופן שלילי על לחץ הדם.

Hypertension 2008 Apr;51(4):1080-7

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18259032