הצלחת הטיפול באלרגיה בשימוש בתוצרים צמחיים הוכחה זה מכבר בניסויים מעבדתיים, במחקר זה נבדקו השפעותיהם של שלושה מיני צמחים (Cinnamomum zeylanicum, Malpighia glabra Bidens pilosa) על תגובת האף לאלרגן באנשים הסובלים מנזלת אלרגית עונתית.

20 נבדקים נבחרו באקרעי לטיפול בטבליה הצמחית, אנטיהיסטמין ופלצבו. ביום השלישי לטיפול עברו הנחקרים מבחן תגובה לאלרגן שבדק תגובה אפית.
תוצאות המחקר הראו שיפור כולל בקבוצה שנטלה אנטיהיסטמינים. בבדיקה לאחר 8 שעות ממבחן התגובה לאלרגן הפחיתו גם האנטיהיסטמינים וגם הטבליה הצמחית את התגובה האפית ביחס לפלצבו. השימוש בצמחים הפחית באופן ניכר את הפרשת פרוסטגלנדים D2 בנוזלי האף, שיפור זה יכול להציע הטבה בנזלת אלרגית כתוצאה משימוש בתוצרי צמחים מסויימים.

Nutrition Journal 2008, 7:20

http://www.nutritionj.com/content/7/1/20/abstract