הפרעה אובססיבית קומפולסיבית – OCD

הפרעה אובססיבית קומפולסיבית - OCD הפרעה אובססיבית מתאפיינת בנוכחותם של רעיונות, דימויים או דחפים בלתי רצויים החוזרים על עצמם בצורה המפריעה לתפקודו התקין של האדם. הקומפולסיה היא המעשה הטקסי העוזר [...]