חומצה פולית – Folic Acid

החומצה הפולית ממלא תפקיד בתהליכים ביוכימיים רבים, היא אינה פועלת כמו שהיא אלא רק לאחר שעברה שינויים, תמורות אלה הן חיזור החומצה הפולית והצמדת יחידת פחמן. ריכוז החומצה הפולית הגדול [...]