הטיפול הטבעי בחרדות – Anxiety Disorders

בשעת סכנה עוברים עלינו שינויים גופניים ורגשיים שונים, המכונים תגובת פחד. לתגובה זו מרכיבים קוגנטיביים, גופניים, רגשיים והתנהגותיים גם יחד. במישור הפיזיולוגי מתחוללת שורה של שינויים, המהווה את המרכיב הגופני [...]