פוריות האישה בגישה ההוליסטית

כמעט כל הנשים מניחות שיוכלו ללדת ביום מן הימים, גם אם אינן בטוחות שהן רוצות בכך. היכולת הצפונה ללדת אותם חשובה גם לנשים שלא מתכוונות להשתמש בה. היכולת להרות וללדת [...]