B2 – ריבופלאבין

B2 חשוב ליצירה ולפעילות של אינזימים, הנמצאים בעיקר בכבד. אינזימים אלה אחראים על הוצאת המימן והכנסתו של החמצן. בעל תפקיד בחילוף החומרים של חלבונים ושומנים ולכן חשוב גם לגיל ההתפתחות, [...]