B1 – תיאמין

מחלת הברי ברי המעידה על סימני חסר של B1, התגלתה במזרח הרחוק ובאפריקה כבר במאה ה-17 והתפשטה כמגיפה במאה ה- 19, עם התחלת השימוש בטחנות אורז המונעות ע"י קיטור, הטחנות [...]